5️Postvak instellen

Nu gaan we verder met het instellen van onze e-mailaccount(s). Hieronder kan u de gidsen raadplegen om uw school- of werk e-mailaccount in te stellen en optioneel een gedeeld postvak toe te voegen.

Meer informatie over het gebruik van e-mail kan u terug vinden onder E-mail.

Last updated