1๏ธIntroductie Microsoft 365

Welkom bij Microsoft 365, uw toegangspoort tot een krachtige reeks tools en apps om uw werkproductiviteit te verbeteren. Deze snelstartgids helpt u op weg met de belangrijkste functies en tips voor eindgebruikers.

Wat is Microsoft 365?

Microsoft 365 is een verzameling van Cloud diensten die je van eender waar, eender wanneer en eender van welk apparaat kan gebruiken. Hiervoor krijg je een persoonlijke gebruikersaccount (bijv. voornaam.achternaam@mijndomein.be) die je toegang geeft tot diensten zoals:

  • Gekende office applicaties zoals Word, Excel, Outlook, OneNote en Powerpoint via de webbrowser, smartphone en desktop applicatie

  • Een Postvak om e-mails te ontvangen en te versturen

  • Persoonlijke online opslagruimte via OneDrive

  • Online videovergaderen, chatten en samenwerken aan bestanden via Teams

Bekijk een korte video via onderstaande link om meer basisinformatie te verkrijgen.

Hoeveel kost Microsoft 365?

Om gebruik te kunnen maken van de Microsoft 365 diensten, moet u een abonnement aankopen die worden toegewezen aan gebruikers. De prijs van Microsoft 365 varieert afhankelijk van type organisatie (VZW, educatief, overheid of zakelijk), het specifieke abonnement en het aantal gebruikers.

U kan een overzicht van Microsoft 365 Business abonnementen hieronder terug vinden.

Het is raadzaam om de officiรซle Microsoft-website te raadplegen of contact op te nemen met een geautoriseerde Microsoft-verkoper, zoals IT Unit, voor de meest actuele prijsinformatie en om het juiste abonnement te vinden dat past bij uw behoeften.

Wat is het verschil tussen Microsoft-persoonlijk account en werk- of schoolaccount?

Een Microsoft-persoonlijk account en een school- of werkaccount, ook wel bekend als een Microsoft 365-account, verschillen in het doel waarvoor ze zijn gemaakt en de functies die ze bieden. Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen beide:

  1. Doel: Een Microsoft-persoonlijk account is bedoeld voor individuele gebruikers voor persoonlijk gebruik. Het wordt vaak gebruikt voor toegang tot consumentgerichte Microsoft-services en -producten.

  2. Services: Met een persoonlijk account kunt u toegang krijgen tot services zoals Outlook.com (voor persoonlijke e-mail), OneDrive (voor persoonlijke bestandsopslag in de cloud), Skype, Xbox Live en de Microsoft Store voor het kopen van apps en games.

  3. Abonnementen: U kunt persoonlijke abonnementen kopen, zoals Microsoft 365 Personal, dat toegang biedt tot apps zoals Word, Excel, PowerPoint en Outlook voor individueel gebruik.

  4. Gratis: U kunt een persoonlijk Microsoft-account gratis aanmaken. Het biedt beperkte toegang tot bepaalde services en een beperkte hoeveelheid gratis opslagruimte op OneDrive.

In essentie is het belangrijkste verschil dat een persoonlijk Microsoft-account is gericht op individueel gebruik voor consumentgerichte services, terwijl een school- of werkaccount (Microsoft 365-account) is ontworpen voor gebruik in een professionele of educatieve omgeving en toegang biedt tot een uitgebreider scala aan productiviteitstools en samenwerkingsmogelijkheden voor teams en organisaties.

Last updated