Inventaris opvragen

Via de Client Portal kan u een inventaris (Configuration Items) opvragen van uw IT apparatuur.

Om onderstaande stappen uit te voeren, dient u ingelogd te zijn bij de Client Portal en de juiste rol hebben gekregen.

Om bijvoorbeeld enkel laptops weer te geven in de tabel, vul je in de kolom Configuration Item Type de tekst "Laptop" in.

Last updated